Tarieven
Per 1 januari 2023 zijn de kosten €85,00 per consult van 45 minuten. Dit tarief geldt ook voor het intakegesprek, oudergesprekken en gesprekken op school van dezelfde duur. De kosten worden achteraf aan u gefactureerd, u ontvangt de factuur per mail.

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren wil ik u vragen dit minstens 48 uur van tevoren worden te doen. Omdat voor u tijd en ruimte wordt gereserveerd, ben ik bij niet tijdige annulering of niet verschijnen genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die (deels) vergoeden, afhankelijk van de polis. Kindertherapie valt onder de alternatieve/aanvullende of complementaire geneeswijzen en is niet opgenomen in het basispakket. Het wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.

Hierbij de link naar de pagina waarop u kunt controleren of uw zorgverzekeraar de behandeling in 2022, onder bepaalde voorwaarden, heeft opgenomen in het aanvullende pakket:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie#h-overzicht 

Let op! Zilveren Kruis heeft aangegeven kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar niet meer te vergoeden in 2022, de vergoedingen die bij Zilveren Kruis op dit overzicht vermeld staan gelden alleen voor volwassenen. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neemt u eerst contact op met uw zorgverzekering om te informeren of de behandeling (gedeeltelijk) vergoed wordt. Als er geen sprake is van vergoeding via de ziektekostenverzekering, kunt u een coulanceaanvraag indienen bij uw zorgverzekering. In sommige gevallen is het dan toch mogelijk om een vergoeding te krijgen. Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie aftrekken als bijzondere kosten bij uw belastingaangifte. 

Indien er sprake is van een PGB (persoonsgebonden budget), kan dit eventueel worden ingezet (voor meer informatie zie www.pgb.nl).

Ik ben aangesloten bij de VIT onder lidnummer 678.21.A , de RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) licentienummer 409030R, als jeugd- en gezinsprofessional bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) onder nummer 100020768 en bij de SCAG onder nummer 11815. 

 Afspraken
Het kind volgt de therapie op vrijwillige basis. Om de kinderen hierop voor te bereiden kan de informatie voor kinderen op de website gebruikt worden.

Kindinzicht heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Dat betekent dat het verloop van therapie wel besproken kan worden, maar de inhoud in principe niet, tenzij het kind hier zelf toestemming voor geeft.

Als therapeut dien ik me te houden aan de wetten en verplichtingen die de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de AVG mij oplegt. Wat deze behandelovereenkomst, die ik samen met  de ouder(s) die wettelijk gezag hebben overeenkom, precies inhoudt kunt u hier lezen.